Ugradnja anatomskih implanata za grudi

Skoro 10 godina u modernoj estetskoj hirurgiji je prisutna ideja da implant koji se koristi u zahvatu poznatijim kao povećanje grudi treba da bude oblika kapljice, a ne okrugao. Međutim, tek je u poslednjih par godina ovaj trend dobio na snazi, te se sve veći broj pacijentkinja odlučuje za njega. Analitički posmatrano, svega jedna trećina implanta se nalazi u gornjem delu, dok se ostatak nalazi u donjem delu implanta. Pomoću ovakvog tipa implanta postiže se prirodan izgled grudi, upravo zbog toga što je gornji deo manje punog izgleda od donjeg.

Danas veoma popularna vrsta implantata, tzv anatomski implanti, su ispunjeni silikonom koji je izuzetne čvrstoće, što znači da oblik mogu da zadrže u bilo kojoj poziciji, uz smanjen rizik od pojave deformiteta i drugih problema, u odnosu na druge vrste implanata. Takođe, bitno je naglasiti da ova vrsta implanata ima teksturu, čime se sprečava njihovo kretanje unutar grudi. Pojedine vrste imaju više vrsta silikona u sebi, i to meke za vrh dojke i čvrste za donji deo, kojima se postiže najprirodniji mogući izgled i osećaj grudi. Estetska hirurgija, odnosno zahvat koji potpada pod njen delokrug – povećanje grudi, je izuzetno složena tehnika, jer se mora ozbiljno i pažljivo isplanirati, a uz to je potrebno odrediti pravilnu veličinu implanta, uzimajući u obzir grudni koš pacijentkinje. Rez koji se pravi, odnosno džep u koji se implant ubacuje mora da u potpunosti odgovara prečniku samog implanta, da bi se sprečilo njegovo kretanje i pomeranje.

povecanje-grudi

Pacijentkinje dolaze u zabunu oko vrste anatomskog implanta koji bi ugradile, zato što postoje dve vrste anatomskih implanata sa različitom bazom – elipsastom i kružnom. Svaki od ovih implanata je napravljen tako da odgovara određenom tipu pacijentkinja – ženama standardne građe odgovara implant koji ima kružnu bazu, a mršavijim ženama sa elipsastom bazom. Anatomski implanti se sve više i više koriste u današnje vreme, čak se može reći da preovlađuju u odnosu na druge vrste implanata. Velika prednost im je što grudima daju prirodan izgled.

hiruski-povecanje-grudi

 

Ugrađivanje ove vrste implanta se preporučuje kod pacijentkinja koje imaju nerazvijene grudi i grudi koje su opuštene, bilo zbog dojenja ili zbog gubitka težine. Ukoliko se radi o rešavanju prvog problema, ugrađivanjem ovih implanata se postiže prirodni izgled grudi, željene veličine, a što se drugog problema tiče implantom se vizuelno diže areola i bradavica, što znači da se izbegava pojava ožiljka. Anatomski implant predstavlja pravi pokazatelj toga da silikonske grudi ne moraju da budu ogromne i loptastog izgleda, da bi bile privlačne.