PREDNOSTI KORIŠĆENJA EVIDENCIJE RADNOG VREMENA

Možda nedovoljno upućenima evidencija radnog vremena izgleda kao prost sistem za prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih prilikom dolaska na posao i odlaska sa posla. Naravno, to je tačno, ali to nije ni blizu onoga što sve ovaj sistem može da pruži svom korisniku. Ukoliko uzmemo u razmatranje jedno prosečno preduzeće i njegove organizacione celine i zaposlene, prednosti korišćenje evidencije radnog vremena su:

 • Za finansijsko-računovodstveni sektor :

  • Podaci o prisustvu zaposlenih se mogu dobijati pravovremeno i nezavisno od uređaja koji se koristi (terminal za prijavu, računar, tablet, mobilni telefon);

  • Mogućnost uvoženja podataka za obračunavanje plata u razne sisteme za računovodstvo;

  • Mogućnost grešaka do kojih dolazi zbog ručnog rada je svedena na minimum;

  • Mogućnost automatskog obračunavanja različitih pravila za plate (za prekovremen rad, rad noću, drugi posebni uslovi rada).

 • Za pravno-administrativni sektor:

  • Mogućnost lake prijave, potrvde i odjave raznih vidova odsustvovanja zaposlenih (godišnji odmor, bolovanje, poslovna putovanja).

  • Automatsko upravljanje podacima o evidenciji dolazaka i odlazaka radnika sa posla, umesto ručnog vođenja evidencije i naknadnog unošenja podataka u računar.

evidencija-radnog-vremena-zaposlenih

 • Za menadžment ljudskih resursa:

  • Pomoću podataka o prisustnosti zaposlenih ovaj sektor može da izvrši bolju pripremu za razgovore s njima, jer imaju uvid u to kakve su radne navike radnika.

  • Mogućnost za lako vođenje administracije i smanjivanje grešaka izazvanih ručnim radom i prekucavanjem podataka.

 • Za informatički sektor:

  • Pomoću ovog sistema posao IT sektora u pogledu automatizacije administrativnih poslova je smanjen.

 • Za zaposlene:

  • Lak pregled sati provedenih na radu.

  • Lak pregled raspoloživih dana za godišnji odmor.

  • Mogućnost rada od kuće (fleksibilno radno vreme, korišćenje mobilnih uređaja za prijavljivanje/odjavljivanje).

  • Mogućnost podnošenja zahteva za odsustvo s posla kroz e-mail poruku.

evidencija-radnog-vremena-na-poslu

 • Za vlasnika/direktora:

  • Mogućnost lakog i uvek ažurnog pregleda podataka o prisustnosti radnika (na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou) na različitim uređajima (računaru, mobilnim uređajima).

  • Mogućnost za pravovremeno reagovanje u slučaju nepredviđenih okolnosti (ukoliko se radnik razboli, da mu se nađe zamena).

  • Mogućnost kvalitetnog analiziranja podataka o isplativosti proizvoda i usluga, na osnovu čega je moguće donositi kvalitetnije odluke o investicijama preduzeća.