Sistem za evidenciju radnog vremena

Na tržištu danas su u ponudi mnogi sistemi kojima je namena evidencija radnog vremena. Oni mogu biti samostalni sistemi kojima se prati kontrola pristupa zaposlenih ili delovi većih sistema koji se koriste za upravljanje poslovanjem preduzeća (kao što su na primer ERP sistemi). Međutim, najčešće, male i srednje firme koriste samostalan sistem za evidenciju radnog vremena.

evidencija-radnog-vremena

Ukoliko korisnici odaberu ovo lokalno rešenje, potrebno je da uzmu u obzir sledeće stvari:

  • Novi trendovi u razvoju tehnologije – utiču na kvalitetniju automatizaciju procesa rada, kao i na ubrzanje tih procesa. Ukoliko sistem za evidenciju radnog vremena podržava tehnologiju kao što je NFC (engl. Near Field Communication, tj. komunikacija kratkog polja), korisnik je u mogućnosti da na veoma lak način registruje svoje radno vreme ukoliko radi, na primer, na terenu.
  • Mogućnost povezivanja sa drugim sistemima – integracija sa drugim sistemima kao što su ERP i HRM, je izuzetno bitna. Ukoliko se u preduzeću koristi više nepovezanih sistema može se javiti problem redudantnosti, odnosno pojave više različitih podataka o istoj stvari, kao i razne druge vrste grešaka.
  • Modularnost – ovakvi sistemi bi trebali da imaju mogućnost lakog uklapanja u druge, šire sisteme, kojima bi se pokrili svi aspekti poslovanja preduzeća.
  • Razvoj – ukoliko preduzeće od koga nabavljate sistem za evidenciju radnog vremena konstantno razvija svoje proizvode, imate veću sigurnost u pogledu praćenja novih tehnologija u izradi i održavanju ovih sistema, kao i praćenje svih velikih promena u zakonodavstvu koje je potrebna implementirati u sistem.
  • Kompletnost – korišćenje ovih sistema u današnje vreme ne znači samo proveravanje podataka jednom mesečno ili par puta godišnje, da bi videli kakva je radna disciplina zaposlenih. Moderan sistem za evidenciju radnog vremena u sebi ima integrisane funkcije kao što su kontrola pristupa, video nadzor, upravljanje odsustvima, merenje produktivnosti rada, obračun zarada, itd.

racunanje-prekovremenog

 

  • Izrada i prezentovanje izveštaja – da bi se lakše pratilo stanje i trendovi podataka koje pružaju ovi sistemi, njihovo grafičko predstavljanje svakako olakšava i skraćuje vreme za njihovu analizu, administraciju i validiranje. Mogućnosti kao što su kreiranje raznih šablona izveštaja i mogućnost njihovog slanja na e-mail adrese, utiče na povećanje transparentnosti podataka i praćenja stanja.
  • Praćenje i organizacija rada u smenama – ovaj aspekt potencijalno predstavlja veliki problem za preduzeća čiji se rad organizuje u više smena. Ovi sistemi mogu da budu prilagođeni za ovakav vid organizacije posla, bilo da je reč o promenljivim ili rotirajućim smenama.
  • Uvođenje u rad, korišćenje i servis – veoma je bitno da preduzeće koje vrši uvođenje ovih sistema u upotrebu ima ljude koji su obučeni za instalaciju, obuku i osposobljavanje za njihovo korišćenje. Pored toga, mogućnost servisa je izuzetno bitna, pa pre nego što izvršite kupovinu ovog sistema dobro proverite i analizirajte prodavce, kako biste izabrali najbolje rešenje.