Korisne prečice na tastaturi

Ne morate da se bavite programiranjem ili da budete internet marketing stručnjak da zaključite da u svakom poslu postoje prečiice pa i u vašem. Ukoliko želite da budete produktivniji, ove prečice na tastaturi morate znati. Uštedeće vam vreme, i ubrzaćete vaš rad. Verovatno niste znali, skoro svaki čovak koji koristi računar uštedeo bi i do 64 sata godišnje, ako bi koristio prečice na tastaturi! To praktično znači da upotrebom samo tastature, možemo da uštedimo do osam radnih dana godišnje!

tastatura

Evo nekih koje možete primeniti u gotovo svim programima:

 • SHIFT + END – Označava ceo red unapred, od pozicije miša do kraja reda
 • SHIFT + HOME – Označava ceo red unazad, od pozicije miša do početka reda
 • CTRL + T – Otvara novu karticu (tab) u bilo kojem internet pretraživaču (koji podržava tabove IE, Firefox,Opera,Chrome…)
 • CTRL + F- Pozicionira vas u traku za pretragu u okviru internet pretraživača ili u Search tj. polje za pretraživanje
 • CTRL + BACKSPACE – Briše cele reči, kako u Wordu, tako i u drugim programima za obradu teksta
 • CTRL + STRELICE – Pomera kursor reč po reč, ukoliko koristite strelice za levo i desno, odnosno skače od pasusa do pasusa, ako koristite strelice za gore ili dole
 • SHIFT + STRELICE – Označava, slovo po slovo levo ili desno ili cele redove ako koristite gore ili dole
 • SHIFT + CTRL + STRELICE – Označava cele reči (levo-desno) ili čitave pasuse (gore-dole)
 • WINDOWS taster + Tab – Multitasking, prelazite iz programa u program

kucanje-teksta

 • ALT + Tab – Slično kao i gornja prečica aktivira multitasking Windowsa
 • WINDOWS taster + L – Zaključava računar, odnosno korisnik se odjavljuje
 • WINDOWS taster + D – Sklanja sve otvorene prozore sa ekrana i prikazuje Desktop. Ta akcija ne zatvara prozore, samo ih minimizuje.
 • CTRL + SHIFT + T – Otvara zatvorenu karticu/tab u internet pretraživaču
 • CTRL + SHIFT + ESC – Otvara prozor sa procesima u Task Manager-u
 • CTRL + ALT + DELETE – Otvara više opcija za Task Manager, reset računara, odjavljivanje (Log off), promena korinsika
 • CTRL + P – Počinje da štampa, ako je uključen štampač
 • CTRL + V – Opcija PASTE tj. Nalepi
 • CTRL + C – Opcija KOPIRAJ
 • CTRL + X – Opcija CUT (iseci)
 • CTRL + Z – Opcija UNDO (vrati korak unazad)