Koji su uslovi za rentiranje vozila?

Želite da iznajmite auto? Morate imati u vidu da je za to potrebno da ispunjavate određene uslove. Rent a car Beograd (a i u celoj Srbiji), potrebno je da imate:

  • Najmanje 21 godinu života;
  • Najmanje 2 godine posedovanje vozačke dozvole;
  • Ličnu kartu ili pasoš;
  • Depozit (gotovinski).

 

Naravno, imajte u vidu da ovi uslovi mogu da variraju od agencije do agencije, ali je postignuta određena usklađenost na ovom polju. Pored toga, ukoliko planirate da rentirate auto u nekoj drugoj zemlji, obavezno morate da proverite kakvi propisi važe u toj zemlji, a koji se tiču ove tematike.

uslovi-rent-a-car

Što se minimalne starosti vozača tiče, nju uglavnom određenu sama rent a car agencija, mada na to mogu uticati i određeni zakonski propisi. Imajući u vidu da se u većini zemalja u Evropi vozačka dozvola dobija sa minimalno 18 godina života, to ukazuje na to da korisnik mora imati makar isto toliko godina. Na primer, u Velikoj Britaniji korisnik može da bude osoba koja ima 17 godina, dok u drugim zemljama Evrope broj godina koje korisnik mora da ima ide i do 23 godine života. Agencije mlađim korisnicima uglavnom naplaćuju više rentiranje automobila, ali iznos varira od agencije do agencije. Da bi, na primer, 18-godišnjak iznajmio auto u Austriji, mora da doplati između 6 i 15 evra po danu korišćenja, dok u Nemačkoj taj iznos ide i do 20 evra po danu.

Pored minimalne, u nekim zemljama je definisana i maksimalna starost korisnika. Na primer, u Hrvatskoj maksimalna starost korisnika je 70 godina, a u Mađarskoj 85. Ono što važi za mlađe korisnike, važi i za starije – moraju da plaćaju određenu doplatu. U zemljama u kojima nije striktno navedeno kolika je minimalna i maksimalna starost vozača koji mogu da rentiraju automobil, same agencije određeju te granice, po sopstvenoj politici. Što se Srbije tiče, kao što je već navedeno, korisnik mora da ima makar 21 godinu života, dok gornje granice nema. U većini agencija se za vozače koji su mlađi od 25 godina naplaćuje doplata koja iznosi do 25 evra po danu korišćenja. Svakako, to umnogome može da utiče i na ukupnu cenu rentiranja, pa je preporučljivo da dobro sagledate sve ponude da biste pronašli najpovoljniju.

Pored svega ovoga, agencije mogu da naplaćuju i dodatna osiguranja (u zavisnosti od koncepta njihovog poslovanja), a cene takođe mogu da variraju i u zavisnosti od tipa vozila koje se rentira.